ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 กองทุนอนุสรณ์ดร.ถนอม อังคณะวัฒนาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีที่ 15 ดร.ถนอม อังคณะวัฒนา  โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สำเภา ชูศรี และภริยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกตระกูลอังคณะวัฒนา คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ค้าชาวตลาดไท คณะกรรมการกองทุนฯ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญอุทิศส่วนกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป และการตั้งเต็นท์โรงทานอาหารโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบุศรีย์ อังคณะวัฒนา คุณประเสริฐ อังคณะวัฒนา  ผู้ค้า และคณะกรรมการกองทุนฯ สำหรับบุคคลทั่วไปในชุมชนตลาดไท