ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานมหกรรมปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ ครั้ง ๒ ณ ลานจอดรถหน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวต้อนรับในนามผู้บริหาร ผู้ค้า และชาวชุมชนตลาดไท

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท ภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าเด่นของตลาดต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ๒๐ ตลาด กว่า ๘๐ แผงค้า การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมสินค้านาทีทอง และบุฟเฟต์ผลไม้ไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก