ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ชาวตลาดไทจัดกิจกรรม “สานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ ณ อาคารผลไม้ฤดูกาล ซอย 12 โดยคุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และชาวชุมชนตลาดไท กิจกรรมประกอบด้วย ถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ถวายแด่พระนิสิตจำนวน 29 รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแด่วัดบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี