ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ค้าชาวตลาดไทพร้อมใจจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในงาน"๕ ธันวามหาราช ชาวตลาดไทร่วมใจถวายพระพร" โดยมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีพร้อมนำผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และชาวชุมชนตลาดไทร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีผู้ค้า ผู้บริหาร และพนักงาน และชาวชุมชนตลาดไทร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก เครื่องดื่มโค้ก (บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)  ธนาคารยูโอบี.จำกัด(มหาชน) สาขาตลาดไท  บริษัท มารีน แอ็กเซ็ท โปรเท็กชั่น จำกัด และผู้ค้าชาวตลาดไท