ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

ตลาดไทรับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ผู้แทนบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร เข้ารับโล่รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทตลาดสดจำหน่ายสินค้าQ ประจำปี 2559 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี สำนักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรแห่งชาติ(มกอช.) ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)