ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท

มกอช.ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นายพิศาล พงศาพิชณ์) และคณะร่วมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดไท ในโอกาสนี้นายวรานนท์ คงปฏิมากร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย ในฐานะผู้แทนตลาดไท กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปบทบาทของตลาดไทในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย และร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าQ ประเภทตลาด ณ ตลาดต่างๆภายในตลาดไท ทั้งนี้มกอช.ได้จัดทำโครงการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมายQ อย่างต่อเนื่อง และมีแผนเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคและผู้จำหน่ายมีความเข้าใจในเครื่องหมายรับรองQ และรู้จักสินค้าQ มากขึ้น  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ค้า ตลอดจนซื้อซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เจ้าของแผง/ร้านค้าจัดหาสินค้าQ มาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและหาซื้อสินค้าQ ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้สินค้าQ เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหวังว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างความรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญที่มีต่อตราสัญลักษณ์Q ในภาคการค้าสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป