ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย” ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย”

ตลาดไทร่วมการเสวนาเรื่อง “ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีกำหนดการจัดประชมเสวนาเรื่อง "ล้งจีนกับอนาคตผลไม้ไทย" โดยมีวิทยากรทั้งหมด 7 ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    นายอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า ตลาดไท   นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี  นางกาหลง เพิ่มพูน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่จำกัด จังหวัดจันทบุรี   นางอำไพพรรณ กันทาแก้ว เลขาสมาคมผู้อบลำไยแห้ง ภาคเหนือ   รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการเสวนาวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ บางเขน อาคารทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากแฟนเพจPR BAAC
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร