ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานพาณิชยจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ธนาคาร ประธานบิสคลับไทยแลนด์ และประธานบิสคลับส่วนกลาง ตลอดจนผู้ส่วนเกี่ยวข้อง หารือ ให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดปทุมธานี ในการขับเคลื่อนเครือข่าย และการแนวทางการวางแผนงานในปี 2560 ณ ห้องบัวแก้ว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 สำหรับการประชุมครั้งนี้นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส เป็นผู้แทนตลาดไทเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว