ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  ตลาดไทร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ณ เมเจอร์ซีนีเฟล็กซ์ สาขารัชโยธิน โดยมีดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในโอกาสนี้คุณลักขณา นะวิโรจน์ กรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชน์ จำกัด(ตลาดไท) ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลหญิง สำหรับตลาดไทส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม ภายใต้การน้ำทีมโดยคุณอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จากทีมที่เข้าร่วมกันแข่งขันทั้งหมดกว่า 50 ทีม