ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559  H.E.Gen. SEREI KOSAL (Senior Minister In Charge of Special Mission, First Vice President of CMAA.) และคณะประเทศกัมพูชา ให้เกียรติเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์(นายอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์) และผู้จัดการสื่อสารองค์กร(นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ) พร้อมทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมตลาดไท