ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน ตลาดไทให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน ตลาดไทให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน ตลาดไทให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน

ตลาดไทให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริษัท Guangxi Sunrising Agricultural Development จำกัด ผู้นำเข้าผลไม้ไทยของนครหนางหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือกับผู้บริหารตลาดไท โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ ร่วมหารือและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตลาดไท