ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดีวิถีปทุม ปี 2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบป้ายตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 11 แห่งและมอบป้ายเครื่องหมายรับรอง Clean Food Good Taste ให้ร้านค้า จำนวน 7 ร้าน พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 3 รางวัล  สำหรับภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ สินค้าธงฟ้าและ OTOP