ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

กรมการค้าภายในเชิญผู้ประกอบการตลาดกลางผักและผลไม้ร่วมประชุมและหารือ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในเชิญผู้ประกอบการตลาดกลางผักและผลไม้ร่วมประชุมและหารือ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในเชิญผู้ประกอบการตลาดกลางผักและผลไม้ร่วมประชุมและหารือ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในเชิญผู้ประกอบการตลาดกลางผักและผลไม้ร่วมประชุมและหารือ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายในเชิญผู้ประกอบการตลาดกลางผักและผลไม้ร่วมประชุมและหารือ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สายวานี้( 21 เมษายน 2559) อธิบดีกรมการค้าภายใน(นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) เชิญผู้ประกอบการตลาดกลางผักและผลไม้ ร่วมประชุมและหารือเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะในประเด็นรูปแบบการค้าผักและผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศ สถานการณ์การค้าผักและผลไม้ในตลาดกลาง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย การส่งเสริมการขยายตลาดในต่างประเทศ การจัดมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้แทนตลาดไท นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ และภาคเอกนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว