ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออก ณ ภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ตลาดไท ลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก(ระยอง จันทบุรี ตราด) ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดเพื่อเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นผลผลิตภาคตะวันออกฤดูกาลผลิต59/60 และประชาสัมพันธ์อาคารผลไม้ฤดูกาลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่  พร้อมเยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายอุดม วรัญญูรัฐ  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จุดรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออกปั้นเพลิน  บ้านเงาะตราด และสวนเกษตรอีนทรีย์ผลอำไพ