ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก

ตลาดไทลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ 25 - 27  เมษายน 2559 ตลาดไทโดยนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์ นำทีมงานสื่อสารองค์กรลงพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านเกษตรจังหวัดระยอง ท่านเกษตรจังหวัดตราด ท่านพาณิชย์จังหวัดตราด ท่านเพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ท่านเกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ปี 2559 ของจังหวัดระยอง  จันทบุรี ตราด และประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารผลไม้ฤดูกาลให้กับหนาวยงานภาครัฐในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด  และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จันทบุรี  ตราด