ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเยี่ยมชมตลาดไท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรประจำสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มร.อัลเซล วิลด์เนอร์ (Axel Widner) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดไท โดยมีนางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของตลาดไท