ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท

ตลาดไทร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารตลาดไทร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารธนาคารออมสินในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารออมสิน และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคลองหลวง และจังหวัดปทุมธานี