ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐

ตลาดไทจัดเตรียมสินค้าพร้อมรองรับการจับจ่ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐

เทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ ตลาดไทและผู้ค้าจัดเตรียมสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในเทศกาลตรุษจีน อาทิ ผลไม้  ชุดของไหว้  ขนมของแห้ง  เนื้อสัตว์  ชุดสังฆภัณฑ์ ฯลฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจร  การขึ้นลงสินค้า ป้ายแนะนำเส้นทาง  จุดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้ซื้อ เพื่อให้ช่วงเวลาของการจับจ่ายมีความสะดวกต่อผู้เข้ามาใช้บริการ  เทศกาลตรุษจีนปีนี้ตลาดไทขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อผลไม้  ชุดของไหว้ ขนมของแห้ง และอีกมากมายที่ตลาดไท และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้เข้ามาใช้บริการทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการการค้ารุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง ในเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๐ และตลอดไป "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้"