ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016

ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ตลาดไทจัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ผู้บริหารบริษัท Yamaharu จำกัด ให้เกียรติการต้อนรับ และได้รับเกียรติจากหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และประชาชนผู้สนใจร่วมชมงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ อาหารทะเล ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ ผู้บริโภคชาวไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการค้า สินคาเกษตรระหว่างกันในอนาคต