ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 75 พร้อมกับหน่วยงานรวม 11 คณะ

ในโอกาสนี้นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ในรอบเวลา 14.30 น.มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ ตลาดไท ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น 104  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น พริ้นตั้ง จำกัด  บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด  เป็นต้น สำหรับพระสงฆ์ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ นิมนต์มาจากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ วัดคฤหบดี วัดบวรมงคล วัดใหม่เทพนิมิต และวัดป่าแจ้งประจักษ์โกศล