ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น.  และวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.  ตลาดไทประสานงานนำคณะผู้ค้าจากตลาดไทจำนวน 2 คณะ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย แผงค้ากล้วยหอมป้าหลิง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง