ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน

ตลาดไทนำผู้ค้าลำไยร่วมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,000 ตัน ณ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  จัดการอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลงและการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตร(ลำไยจังหวัดลำพูน และลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท  จังหวัดลำพูน  โดยมีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย เป็นประธานการเปิดการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้มีตลาดไทในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร  ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดลำพูน  ผู้ประกอบการส่งออก  ตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตลำไยและลิ้นจี่ ในโอกาสนี้ผู้แทนตลาดไท (นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนงานอาวุโสความสัมพันธ์ภาครัฐ) ร่วมอภิปรายในหัวข้อการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และร่วมเป็นพยานในการลงนามข้อตกลงซื้อลำไยระหว่างแผงค้าน้อง-หรั่ง(คุณกนกนวล จินากลึง)กับล้งโกเล็กพืชผล(คุณพงศ์ภัทร์ เตียววิทวัส)จำนวน 1,000 ตัน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 ราย