ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

ตลาดไทร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ผู้แทนตลาดไท (นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส) ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี) ครั้งที่ 3/2559 และเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ"รูปแบบและช่องทางการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในตลาดไท" ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วยท่านพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ท่านพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ท่านพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง และผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี และผู้ประกอบการSMEs ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี