ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐

ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลาดไทร่วมสืบสานประพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในงานสานใจสัมพันธ์ วันลอยกระทง ๒๕๖๐ ณ ลานจอดรถS1 ตลาดไท โดยมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักงานประธานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้นายหาญ ไตรเจตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศตลาดไท การแสดงดนตรี การจำหน่ายกระทง  ตลาดนัดสินค้า และร่วมลอยกระทง ณ คลองหนึ่ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของชุมชนตลาดไทและชุมชนใกล้เคียง