ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘

ตลาดไทร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตลาดไทร่วมจัดงาน"สานใจสัมพันธ์วันลอยกระทง ๒๕๕๘" ณ ลานจอดรถS1 เพื่อสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีงามแห่งสายน้ำ โดยมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศตลาดไท การแสดงดนตรี การออกร้านจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวชุมชนตลาดไท และชุมชนละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนหลักได้แก่  น้ำดื่มน้ำทิพย์   เครื่องดื่มโค้ก  ผลิตภัณฑ์ตราช้าง  กาแฟเข่อง และเครื่องดื่มM150