ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า

ตลาดไท ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ป หนุนธ.ก.ส.สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า

วันที่ 15 พ.ย. 2559 ธ.ก.ส. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรสู่ช่องทางการจำหน่ายในตลาดสินค้าคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการจัดการอย่างครบวงจร ทั้งการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร (SMAEs) โดยมี นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นางลักขณา นะวิโรจน์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ นายเกรแฮม แซนเดอร์ส บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ณ ธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ