ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ชาวตลาดไทร่วมใจ

ชาวตลาดไทรวมพลังสามัคคีในโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อชาวตลาดไทร่วมใจ" ด้วยการจัดเตรียมผลไม้ น้ำสมุนไพร ขนมปัง  ขนมไทย  น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยตั้งจุดบริการประชาชนภายในเต็นท์ด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2559  กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) และผู้ค้าตลาดไท  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช