ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 ตลาดไท โดยนางอุดมลักษณ์  พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ภาคเหนือพบปะหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน  จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย เพื่อรวบรวมและประเมินผลผลิตลำไย ลิ้นจี่ ไม้ผล พืชผัก ประจำปี 2559 พร้อมหารือการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ลานผลไม้ฤดูกาล  ลานผัก  ลานพืชไร่ตลาดไทไปยังเกษตรกร ผู้รวบรวมในพื้นที่ และเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย