ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

ตลาดไทร่วมกิจกรรมสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

สายวันนี้( 20 เมษายน 2559) ตลาดไท โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในโอกาสนี้นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร นำทีมสนันสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยซุ้มข้าวเหนียวมูน มะม่วงน้ำดอกไม้สุก สังขยา ขนุนสอดไส้ข้าวเหนียวมูนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ ผู้ค้าในตลาดไท พร้อมร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารสมาคม โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนสายเกษตรและผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก