ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท

สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)เยี่ยมชมกิจการตลาดไท

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.) จำนวน 30 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ(ตลาดไท) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป และนำชมศูนย์ควบคุมกล้องCCTV. ตลาดผัก ลานผัก และตลาดผลไม้รวม