ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017 ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017

ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017

ตลาดไทนำสินค้าเด่นร่วมงาน“มหกรรมงานปทุมธานีแกรนด์เซลล์ 2017  (Pathumthani Grand Sale 2017)” ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน ​2560 ณ สวนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับแผงค้าจากตลาดไทที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ ร้านน้องหรั่ง(มะม่วง น้ำปลาหวาน ลำไยคุณภาพ) ร้านสับปะรดลุงโอด(สับปะรดภูแล สัมปะรดคุณภาพ) ร้านส้มเจ๊แหม่ม(ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มภูเรือ) สำหรับการงานจัดงานครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ตลาดไท วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล