ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทร่วมพิธีเปิด และเดินแบบกิตติมศักดิ์งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ผู้แทนตลาดไท นายภานุทัต เพ็ญสุภา ผู้จัดการฝ่ายการค้า ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) พร้อมด้วยภริยาในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ในโอกาสนี้ผู้แทนตลาดไทได้ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ในชุดผ้าไทยพร้อมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี องค์กรสตรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีจำนวน 15,000 บาท โดยมีพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนจังหวัดปทุมธานีรับมอบ ภายหลังที่เสร็จสิ้นการเดินแบบในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ทุกท่าน  สำหรับงานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2559 จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี