ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้ ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้ ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้ ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้ ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้ ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สถานทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย นำ Dr.Mono Mashaba,Director of Government Relations & Internationnal Market Development from Hortgro และคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดไท โดยมีมร.เกรแฮม แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลาดไทให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและนำชมตลาดต่างๆ