ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลาดไท ลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  ตลาดศรีนคร  ตลาดไทยเจริญ และสวนมะม่วงเฮียชาญ-เจ๊หนู  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ รวบรวมข้อมูลด้านการผลิต การตลาด พร้อมหารือการประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรรระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และตลาดกลางสินค้าเกษตรในอนาคต