ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล

ตั้งแต่ 1 กันยายน  มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย แคนตาลูป ย้ายมาจำหน่ายที่อาคารผลไม้ฤดูาล

ข่าวดี....สำหรับท่านผู้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ฝรั่งแช่บ๊วย  ย้ายมาจำหน่ายที่บริเวณซอย 10 อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดูกาล)  และตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 แคนตาลูปย้ายมาจำหน่ายบริเวณซอย 11 ถึงซอย 16 ขอเชิญทุกท่านไปอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง "ครบครันมั่นใจ  ปลอดภัยคุ้มค่า  ต้องมาตลาดไท"