ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกาเยี่ยมชมตลาดไท

เมื่อวานนี้ (3 มีนาคม 2559) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจชนบท ศรีลังกา และคณะเยี่ยมชมตลาดไท โดยมีนายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมตลาดต่างๆของตลาดไท