ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ตลาดไทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดตากโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก(นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) นำคณะผู้แทนเกษตรจำนวน 45 คนจากจังหวัดตากร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาด และเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยนายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมพร้อมให้ข้อมูลด้านระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร