ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท”

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนการตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี หัวข้อ"เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท" ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับผู้แทนตลาดไท(นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร) และตัวแทนผู้ประกอบการ(ร้านแมว-โยซีฟู้ด) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการปรุงเมนูปลาทูตลาดไทจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี การชิมเมนูเด็ดจากร้านค้าในตลาดไท เยี่ยมชมตลาดปลาทูห้องเย็น และโซนปลาทูนึ่ง(ตลาดสด) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการจำหน่ายปลาทู ร้านอาหาร เป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร) ได้มอบกระเช้าปลาทูตลาดไทแด่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนำชมตลาดและบรรยายสรุป