ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ตลาดไทร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 หอการจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ในโอากาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) บรรยายพิเศษก่อนเปิดการประชุมหัวข้อ"เศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี"  โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ทางตลาดไทได้ส่งผู้แทน(นายมงคลเกียรติ ควรกิจ หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจอาวุโส)เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้