ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง

ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง และหน่วยงานต่างๆภายในเขตเทศกาลเมืองท่าโขลงทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองสอง โดยมีนายธัวชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดไท ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ตลาดไทและผู้ค้าตลาดไทได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ชุดไทยธรรม จตุปัจจัย โดยมียอดปัจจัยทำบุญที่ถวายแด่วัดคลองสองในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๒๒๓.๕๐ บาท (หกหมื่นสองร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)  ตลาดไทขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน