ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์”

ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์”

วันนี้( 9 มิถุนายน 2559) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท นำผู้ค้าตลาดไท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) ร่วมกิจกรรมถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่  9 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยกิจกรรมที่สำคัญในครั้งนี้คือการแสดงพลัง “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ร่วมกันแปรอักษรข้อความ WE LOVE THE KING โดยผู้บริหาร  ตัวแทนผู้ค้าตลาดไท และพนักงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานตลาดไท เพื่อร่วมจำรึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในโอกาสมหามงคล