ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ลองกองจากภาคตะวันออกเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ลองกองจากภาคตะวันออกเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ลองกองจากภาคตะวันออกเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ลองกองจากภาคตะวันออกเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว

ลองกองจากภาคตะวันออกเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว

พบกับลองกองจากภาคตะวันออกได้ที่อาคารผลไม้ฤดูกาล(ลานผลไม้ฤดกาล)ตลาดไท ลองกอง เป็นลางสาดพันธุ์หนึ่งชนิดที่เปลือกหนาและยางน้อย โดยลางสาดเป็นไม้ต้นชนิด Lansium domesticum Corrêa ในวงศ์ Meliaceaeผลกลม ๆ ออกเป็นพวง กินได้ เม็ดในขม ลางสาดนั้นเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากบริเวณหมู่เกาะมลายู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และภาคใต้ของไทย มีหลายชื่อ อาทิ ลังสาด, ดูกู โดยชื่อ "ลางสาด" หรือ "ลังสาด" นั้นมาจากภาษามาเลย์ว่า "langsat", ชื่อ "ดูกู" มาจากภาษาอินโดนีเซียว่า "duku" และชื่อ "ลองกอง" มาจากภาษายาวีว่า "ดอกอง"