ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง

ตลาดไทสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย-สากลแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง

สายวันนี้( 10 มกราคม 2561)  ผู้แทนตลาดไท นายธวัชชัยพิทักษ์ ธนางกูร  ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทยปี่พาทย์มอญและสากลสำหรับเยาวชนในพื้นที่แก่คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง  และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง  ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง