ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8

กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร  ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตลาดไท ผู้แทนกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน  ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  ผู้ค้า เผู้ประกอบการ  กษตรกรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8  ทั้งนี้ในการดำเนินการที่ผ่านมาตลาดไทได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร เป็นต้นแบบขององค์ธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการผลิตที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริโภค การจัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 จึงถือเป็นบทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งป็นการต่อยอด และผลักดันให้กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีก้าวไปสู่การเป็น Product Champion ของประเทศ และพัฒนาสู่ภาคการเกษตร 4.0 ในอนาคต