ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ”

โครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ”

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าตลาดสดจัดโครงการ Big Cleaning Day “สด สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 20.00 – 24.00 น. ณ ตลาดสด ตลาดไท ภายใต้แนวความคิด“ผู้ค้าร่วมใจ ตลาดไทร่วมมือ สะอาดน่าซื้อ คือภารกิจร่วมกัน” โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ค้าตลาดสดร่วมกันทำความสะอาดแผงค้า พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาว ทั้งนี้ตลาดสดตลาดไทได้รับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาวติดต่อกันเป็นเวลากว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

ตลาดไทขอขอบคุณผู้ค้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยดี ทั้งนี้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาวเกิดขึ้นได้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน