ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดงานBiz Club ปทุมธานีแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร) ให้เกียรติเปิดงาน BIZ CLUB  จังหวัดปทุมธานี แฟร์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับและนำรองผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีพบปะผู้ประกอบการสมาชิกBIZ CLUB จังหวัดปทุมธานี สำหรับงานBIZ CLUB จังหวัดปทุมธานี แฟร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตลาดไท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมตัวและสร้างเครือข่ายเป็นพันธมิตรเพื่อจัดกิจกรรม อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่ให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง สร้างรูปแบบการค้าและการตลาดแนวใหม่ภายได้การบูรณาการร่วมกันของภาคเอกชน และภาครัฐ