ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 38 ชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 38 ชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 38 ชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 38

ชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไท จัดกิจกรรมชาวตลาดไทร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 38 “ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  โดยมีผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงานตลาดไท  และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตกว่า 250 ราย ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 174 ยูนิต ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท