ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา

ตลาดไทต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้รัฐสภากัมพูชาศึกษาดูงานด้านการตลาดสินค้าเกษตร การจัดจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีนายวรานนท์ คงปฏิมากร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยฝ่ายทีมงานสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ