ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ตลาดไทร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองร่วมนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหารแห้งจากโครงการ"รวมน้ำใจชาวตลาดไท ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้" ซึ่งเปิดรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหารแห้ง ยารักษาโรคจากผู้ค้า และชาวชุมชนตลาดไท ระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2560 เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้  ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีผู้แทนจากกองทัพเรือเป็นผู้รับมอบ  ตลาดไทขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ร่วมกันบริจาคในกิจกรรมดังกล่าวทุกท่าน