ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(นายอำพล วงศ์ศิริ)  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี   และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามการร่วมบูรณาการคุ้มครองความปลอดภัยให้หับผู้บริโภค ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารและเกิดความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค โดยมีผู้บริหารตลาดไท  นายอำเภอคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง  หน่วยราชการในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ